Allmänna villkor

Allmänna villkor

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Artikel 1 – Säljarens identitet

Artikel 2 – Tillämplighet och villkor

Artikel 3 – Vårt erbjudande och din beställning

Artikel 4 – Ångerrätt

Artikel 5 – Pris

Artikel 6 – Betalning

Artikel 7 – Efterlevnad och garanti

Artikel 8 – Leverans och utförande

Artikel 9 – Varaktighet

Artikel 10 – Force majeure

Artikel 11 – Immateriella rättigheter

Artikel 12 – Klagomålsförfarande och tvister

ARTIKEL 1 // LEVERANTÖRENS IDENTITET

Meytec BV (nedan kallat "Meterdiscount")


Quellinstraat 43, buss 2

2018 Antwerpen (Belgien)

E-postadress: info@meterdiscount.eu

Telefonnr: +32 (0)2 689 87 83

Anmälan: 0747.687.975

Införandet

Dessa allmänna villkor (och eventuella ändringar därtill) gäller för användningen av denna webbplats och på det avtal du och vi ingår. Dessa villkor avser alla användares rättigheter och skyldigheter ("du" / "din") och meytecs ("oss" / "vår" / "vi" / "säljaren") i förhållande till de produkter som vi erbjuder via denna webbplats (www.meterdiscount.vara, .fr, .nl, .de, .nl, .at, .pl, .es, .se, .it, .co.uk)

Läs dessa villkor noggrant innan du klickar på knappen "Bekräfta beställning och betala" i slutet av beställningsprocessen.

Att använda denna webbplats eller göra en beställning binder dig till dessa villkor. Om du har frågor om villkoren, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret online.

ARTIKEL 2 // TILLÄMPLIGHET OCH VILLKOR

1.Våra allmänna villkor gäller för varje erbjudande METERDISCOUNT gör dig som konsument (varje fysisk person som förvärvar eller använder marknadsförda produkter eller tjänster för enbart icke-professionella ändamål) eller ett företag.

2.Vi levererar bara i Europa, Turkiet, Ryssland, Schweiz, Israël och Norra Afrika. Meterdiscount har rätt att annullera din beställning om du bor i ett land som inte betjänas när som helst och utan förvarning.

3.Du måste vara minst 18 år för att göra en beställning. Om du är under 18 år ber du dina föräldrar eller vårdnadshavare att göra beställningen åt dig. Vi förbehåller oss rätten att vägra en order om vi upptäcker att den har placerats av en minderårig.

4.Eftersom det också finns ytterligare särskilda villkor utöver dessa allmänna villkor gäller ovanstående även för dessa särskilda villkor. Om våra allmänna villkor krockar med dessa särskilda villkor har du som konsument alltid rätt att åberopa den mest fördelaktiga texten till din fördel.

5.METERDISCOUNT har rätt att ändra och/eller komplettera dessa allmänna villkor. I händelse av en väsentlig förändring ska METERDISCOUNT skriftligen underrätta köparen om detta minst en månad innan den relevanta ändringen eller tillägget ska träda i kraft. Om inte Köparen lämnar in en skriftlig invändning mot de allmänna villkoren inom två veckor från dagen för den skriftliga anmälan, ska Köparen anses ha under tyst accepterat ändringen eller tillägget.

BESTÄLLNING VIA VÅR HEMSIDA

6.Att göra en beställning på webbplatsen betraktas som ett uttryckligt godkännande av våra allmänna villkor som alltid kan ses på webbplatsen.

7.Om du beställer online kommer vi att förse dig med en kopia av dessa allmänna villkor i ett format som du kan spara eller skriva ut vid tidpunkten för orderbekräftelsen eller, senast, vid leverans. Under alla omständigheter rekommenderar vi att du alltid sparar eller skriver ut dem.

ARTIKEL 3 // VÅRT ERBJUDANDE OCH DIN BESTÄLLNING

1.Om ett erbjudande endast gäller under en begränsad tid eller omfattas av vissa villkor, nämner vi tydligt detta i vårt erbjudande. Om ett sådant villkor inte anges ska METERDISCOUNT:s anbud fortsätta att gälla så länge lagret räcker. Vi beskriver alltid så fullständigt och korrekt som möjligt vad vi säljer till dig och hur beställningsprocessen kommer att ske. I vilket fall som helst är beskrivningen tillräckligt detaljerad för att du ska kunna göra en korrekt bedömning. När vi använder bilder är dessa en trogen illustration av de varor och /eller tjänster som erbjuds. Det är omöjligt att garantera en perfekt representation av produkterna på webbplatsen och/eller i katalogerna, särskilt på grund av skillnaderna i färgåtergivning mellan navigationsprogramvaran och/eller skärmdisplayerna, och METERDISCOUNT kan inte hållas ansvarigt för felaktigheten i bilderna på webbplatsen.

3.Din beställning är klar och avtalet mellan oss blir slutgiltigt så snart vi får godkännande av kortutfärdaren för din betalningstransaktion med kredit- eller betalkort. Vi accepterar iDeal, Giro, Maestro, Bancontact, Visa,Paypal, American Express, Bank Transfer, Carte Bleu och MasterCard. Om utfärdaren av ditt kort vägrar att betala ut din betalning till oss kan vi inte hållas ansvariga för eventuella förseningar i leveransen och/eller utebliven leverans av din beställning. Beställningar utan giltig betalning i den registrerade kortinnehavarens namn accepteras eller behandlas inte.Fler betalningsmetoder kan göras tillgängliga eller tas bort utan föregående meddelande.

Beställning via vår hemsida

4.Du måste lägga till en produkt i varukorgen för att kunna köpa den produkten. Efteråt måste du ange dina kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter. Välj sedan din leveransmetod: antingen få den levererad till den adress som du tillhandahåller, hämta den från en METERDISCOUNT-butik eller hämta den från en av METERDISCOUNT-uppsamlingsplatserna.METERDISCOUNT Under det sista steget får du en sammanfattningssida. Du måste acceptera våra allmänna villkor och bekräfta din betalning genom att klicka på beställningsknappen med rubriken "Beställ med skyldighet att betala". Ditt köp kommer att vara slutgiltigt när du har slutfört dessa steg. Vi skickar en orderbekräftelse via e-post.

ARTIKEL 4 // ÅNGERRÄTT

1.Om du köper varor eller tjänster från oss har du enligt lag 14 kalenderdagar från leveransdatumet för att bestämma om varorna eller tjänsterna ska behållas eller inte. I sådana fall har du rätt att returnera (på egen bekostnad) din beställning utan att ådra dig någon påföljd och utan att ange någon anledning. Vi kommer att återbetala dig hela inköpspriset senast 14 kalenderdagar efter att vi fått din beställning tillbaka från dig (se även punkt 3). Återbetalningen kan göras med en annan betalningsmetod än den som du använder.

2.Du måste därför bära de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varorna. Vi kommer att ange vad det kommer att kosta eller ge en uppskattning, om detta inte rimligen kan beräknas i förväg.

3.Vi kan hålla inne återbetalning tills vi har varorna tillbaka i vår ägo eller du har visat att du har returnerat varorna, beroende på vilket som är tidigast.

4.Vi förväntar oss att du tar väl hand om din beställning och förpackning under de första 14 dagarna efter leverans. Om du fortfarande vill kunna returnera varorna enligt beskrivningen ovan, kan du packa upp eller använda dem endast i den utsträckning som är nödvändig för att avgöra om du vill behålla dem eller inte. Köparen kan kontrollera dem för en bra passform i sin slutliga plats, men returnerade varor måste vara oanvända. Om du returnerar varorna, gör det med originalförpackningen (om möjligt), i sitt ursprungliga skick, med alla tillbehör som levereras, samtidigt som våra instruktioner nedan beaktas.

5.Du kan skicka ditt returpaket per post.

6.Du kan fylla i formuläret nedan och skicka det till METERDISCOUNT Quellinstraat 43, buss 2,, 2018 Antwerpen Belgien för att utan dröjsmål och korrekt utnyttja din ångerrätt i tillhandahållandet av både tjänster och varor. Vi kommer att skicka ett meddelande om mottagandet av ditt uttag via e-post.

"PROVABSTINENSFORM"

(infoga länk till provexemplaret)

ARTIKEL 5 // PRIS

1.Våra priser kommer inte att ändras under den period som nämns i våra specialerbjudanden, förutom prisförändringar till följd av förändringar i momssatser.

2.Våra priser inkluderar alla skatter, moms, avgifter och tjänster. Följaktligen kan du vara säker på att de aldrig kommer att bli några obehagliga överraskningar. Vi kan dock besluta att debitera fraktkostnaden utöver inköpspriset. Om så är fallet kommer vi alltid att informera dig innan du slutför din beställning.

ARTIKEL 6 // BETALNING

Online betalning

1.På vår hemsida accepterar vi endast betalning via de betalningsmetoder som är tillgängliga via vår betalningsprovidor Mollie..Vi accepterar inte någon annan betalningsmetod.

2.För att säkerställa säker onlinebetalning och säkerheten för dina personuppgifter krypteras transaktionsdata med SSL-teknik när de överförs via nätet. Du behöver inte särskild programvara för att betala med SSL-teknik. Du kan se att du har en säker SSL-anslutning med "hänglås"-ikonen som visas i webbläsarens lägre statusfält.

ARTIKEL 7 // EFTERLEVNAD OCH GARANTI

1.Vi garanterar att våra produkter är beställda och uppfyller kundens normala förväntningar, med hänsyn till produktspecifikationerna. Naturligtvis garanterar vi att våra produkter följer de befintliga lagarna vid tidpunkten för din beställning.

2.Även när det gäller leverans av varor, garanterar vi den lagstadgade minsta garantiperioden på två år om produkten inte är som beställts.

Endast om en ersättare är överdriven, omöjlig eller inte kan utföras inom rimlig tid kommer du att ha rätt att kräva en prissänkning eller uppsägning av köpeavtalet.

Om felet eller felet visar sig inom 6 månader efter leverans, skall det anses ha redan funnits före leveransen, om vi inte kan bevisa något annat. Efter 6 månader har förflutit, kommer det att vara upp till dig att bevisa att felet redan var närvarande när produkten levererades.

3.Försäljningskontraktet kan faktiskt begränsa den tidsram under vilken du kan identifiera ett fel. Denna tidsram kan dock inte vara kortare än två månader.

I princip upphör konsumentens rätt att agera inom ett år efter det att felet upptäcktes.

Den tvååriga garantiperioden ska avbrytas under utbytesperioden.

Du kommer inte att dra nytta av en ny tvåårig garantiperiod, men den term som redan har börjat kommer att återupptas från och med den dag du får ersättningsprodukten.

  • 4.Elektroder (detta gäller för alla elektroder exisiting på marknaden idag: PH, EG, TDS, ORP, Salt ... eller någon elektrod variant som inte nämns här) är concidered förbrukningsvaror och har en begränsad garanti på 6 månader.

ARTIKEL 8 // LEVERANS OCH UTFÖRANDE

1.Alla varor och tjänster levereras till den adress som du anger vid beställning. Din beställning levereras beroende på villkoren för din lokala rederi. Eftersom vi använder olika byråer måste konsumenten alltid kontrollera leveransalternativ och leveransvillkor innan han eller hon bekräftar beställningen.

2.När en vara finns i lager kommer den att komma fram till din leveransadress inom 1 till 7 arbetsdagar. Vi kommer att ge dig leveranstiden i din orderbekräftelse.

3. Om vi inte kan leverera i tid kommer vi alltid att meddela dig innan den planerade leveranstiden har löpt ut. Om vi misslyckas med att göra det, kan du dra sig tillbaka från din beställning utan kostnad för dig. Om detta skulle inträffa återbetalar vi dig senast 30 dagar efter det att avtalet har sagts upp.

4. Vi bär alltid full risk för frakt av varor. Detta innebär att du inte behöver oroa dig för varor att gå vilse i posten. Men om du returnerar våra varor inom 14 kalenderdagar efter köpet eftersom du helst inte vill behålla dem, är du ansvarig för deras transport.

5. Om de varor som levereras av oss skadas under transport, inte matchar de artiklar som anges på följesedeln, eller inte matchar de artiklar du beställt, bör du rapportera det så snart som möjligt och säkert inom tre (3) arbetsdagar och returnera artiklarna till oss inom 14 kalenderdagar efter mottagandet. Du måste använda det "returformulär" som anges för detta ändamål. Om du har några frågor när du fyller i detta returformulär, gärna kontakta en medlem av vår personal på e-postadress: info@meterdiscount.eu(eu)

Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella följdförluster för sen leverans eller utebliven leverans av transportören som anlitades av företaget. Vårt ansvar i sådana fall är fortfarande begränsat till värdet av de artiklar för vilka det har bevisats att de inte togs emot av kunden.

ARTIKEL 9 // FORCE MAJEURE

1.Vi är inte skyldiga att uppfylla våra skyldigheter i ett fall av force majeure. I sådana fall har vi rätt att upphäva våra skyldigheter under den tid som force majeure, eller definitivt säga upp avtalet.

2.Force majeure är alla omständigheter utanför vår vilja och kontroll som hindrar oss från att uppfylla våra skyldigheter helt eller delvis. Dessa omständigheter omfattar bland annat strejker, brand, maskinhaverier, strömavbrott, fel i (telekom) nätverk, anslutningar eller kommunikationssystem som används och / eller otillgängligheten av vår webbplats när som helst, sent eller utebliven leverans av leverantörer eller andra tredjepartsleverantörer, etc.

ARTIKEL 10 // IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

1.Vår webbplats, logotyper, texter, fotografier, namn och, i allmänhet, all vår kommunikation skyddas av immateriella rättigheter som innehas antingen av oss, våra leverantörer eller andra rättighetshavare.

2.Det är förbjudet att använda och/eller genomföra ändringar av de immateriella rättigheterna enligt beskrivningen i denna artikel. Därför får du till exempel inte kopiera eller reproducera illustrationer, fotografier, texter, logotypfärgkombinationer etc. utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

ARTIKEL 11 // KLAGOMÅLSFÖRFARANDE OCH TVISTER

1.Det säger sig självt att vi hoppas att alla våra kunder är helt nöjda. Men om du har anledning att klaga på våra produkter eller tjänster, kan du kontakta oss via e-post på info@Meterdiscount.eu. Vi kommer att göra vårt yttersta för att hantera ditt klagomål inom sju (7) dagar.

2.Alla avtal som vi ingår med våra kunder, oavsett var de är bosatta, regleras uteslutande av belgisk lag. Om tvister uppstår är de behöriga belgiska domstolarna behöriga. Om en annan lag av folkrättsliga skäl ändå bör tillämpas, ska den i första hand tillgripa volym VI i den belgiska lagen om ekonomisk rätt vid tolkningen av dessa allmänna villkor.