Mer om TDS

Mer om TDS.

TDS står för Total upplöst fasta ämnen och mäts med en TDS-mätare eller TDS-elektrod. TDS mäts i PPM eller delar per miljon. Totalt löst fast material kan vara salter, mineraler, metaller eller andra fasta ämnen som löses i en vätska. TDS-nivå är en mycket viktig indikator på dricksvattnets hälsa. TDS-mätare används därför mycket vid dricksvattenanalys.

TDS mäterskala

TDS-mätare

TDS mäts med en TDS-mätare. En TDS-mätare är ett digitalt instrument som är utformat för att mäta TDS-nivån i en vätska. TDS-mätare är mycket enkla att använda och har vanligtvis 2 elektroder. En ström kommer att passera från en elektrod till den andra elektroden och mikroprocessorn inuti TDS-mätaren kommer än att beräkna den exakta mängden partiklar som mäter TDS-mätaren i PPM eller delar per miljon.

En TDS-mätare kräver inte mycket underhåll. Se bara till att du rengör den efter varje användning, håll batterierna i gott skick och förvara TDS-mätaren på en mörk och torr plats utom räckhåll för barn.